Afdrukken

Welkom

Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel
"Meiinoar troch de tiid"

 

 
Er is, ook in onze eigen omgeving, armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Misschien niet direct bij u in de straat, maar zeker in uw dorp.

De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel wil, net als de andere voedselbanken in Nederland, deze armoede te bestrijden. Hierbij is één van de uitgangspunten is dat verspilling op de ene plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan door het uitreiken van dit voedsel op plaatsen waar het hard nodig is.

Het bestuur en de vrijwilligers van de voedselbank  zeggen u hartelijk dank voor de belangstelling die u toont door onze site te bezoeken.
Ook uw steun bijvoorbeeld in de vorm van geld of goederen, stellen we zeer op prijs.
 
 Informatie over recente  acties voor de voedselbank vindt u onder NIEUWS
 
Uitgiftedata 2018:
                                                                            

Januari

 4

 18

 

Februari

 1

 15

 

Maart

 1

 15

     29

April

 12

26 

 

Mei

9** 

 24

 

Juni

21 

 

Juli

 5

 19

 

Augustus

 16

30 

September

13 

27 

   

Oktober

 11

25 

 

November

 8

 22

 

December

 6

 20

 
 
 ** 9 mei valt op een woensdag, in deze week is er op donderdag geen uitgifte.